Lijevi Štefanki

Raspored

1 - 20.06.2015. Lijevi Štefanki Šiljakovina 0:1
2 - 21.06.2015. Kozjača Lijevi Štefanki 2:3
3 - 25.06.2015. Lijevi Štefanki Pokupsko 2:0
4 - 27.06.2015. Dubranec Lijevi Štefanki 2:2
5 - 28.06.2015. Lijevi Štefanki Gornja Opatija 2:2
6 - 04.07.2015. Novo Brdo Lijevi Štefanki 3:3
7 - 05.07.2015. Lijevi Štefanki Opatija 2:3
8 - 11.07.2015. Kravarsko Lijevi Štefanki 5:0
9 - 12.07.2015. Lijevi Štefanki Velika Buna 0:1
10 - 18.07.2015. Lijevi Štefanki Cerovski Vrh 5:4
11 - 19.07.2015. Donji Hruševec Lijevi Štefanki 0:1
12 - 26.07.2015. Lijevi Štefanki Gornji Hruševec 2:0
13 - 02.08.2015. Hotnja Lijevi Štefanki 0:2
14 - 09.08.2015. Lijevi Štefanki Strezojevo 5:4
15 - 15.08.2015. Mala Buna Lijevi Štefanki 0:2