Raspored

1 - 20.06.2015. Cerovski Vrh Mala Buna 3:4
2 - 21.06.2015. Mala Buna Donji Hruševec 3:1
3 - 25.06.2015. Gornji Hruševec Mala Buna 0:0
4 - 27.06.2015. Mala Buna Hotnja 3:2
5 - 28.06.2015. Strezojevo Mala Buna 0:1
6 - 04.07.2015. Velika Buna Mala Buna 2:4
7 - 05.07.2015. Mala Buna Šiljakovina 1:2
8 - 11.07.2015. Kozjača Mala Buna 2:0
9 - 12.07.2015. Mala Buna Pokupsko 3:1
10 - 18.07.2015. Dubranec Mala Buna 6:2
11 - 19.07.2015. Mala Buna Gornja Opatija 0:5
12 - 26.07.2015. Novo Brdo Mala Buna 5:2
13 - 02.08.2015. Mala Buna Opatija 2:0
14 - 09.08.2015. Kravarsko Mala Buna 4:2
15 - 15.08.2015. Mala Buna Lijevi Štefanki 0:2