Cerovski Vrh

Raspored

1 - 20.06.2015. Cerovski Vrh Mala Buna 3:4
2 - 21.06.2015. Šiljakovina Cerovski Vrh 5:2
3 - 25.06.2015. Cerovski Vrh Kozjača 5:1
4 - 27.06.2015. Pokupsko Cerovski Vrh 1:1
5 - 28.06.2015. Cerovski Vrh Dubranec 1:4
6 - 04.07.2015. Gornja Opatija Cerovski Vrh 3:2
7 - 05.07.2015. Cerovski Vrh Novo Brdo 0:2
8 - 11.07.2015. Opatija Cerovski Vrh 1:2
9 - 12.07.2015. Cerovski Vrh Kravarsko 1:5
10 - 18.07.2015. Lijevi Štefanki Cerovski Vrh 5:4
11 - 19.07.2015. Cerovski Vrh Velika Buna 0:3
12 - 26.07.2015. Cerovski Vrh Donji Hruševec 1:1
13 - 02.08.2015. Gornji Hruševec Cerovski Vrh 4:0
14 - 09.08.2015. Cerovski Vrh Hotnja 1:4
15 - 15.08.2015. Strezojevo Cerovski Vrh 3:3