Raspored

Gornji Hruševec - 18.06.2017. Vukomerić Gladovec 0:3
Novo Brdo - 24.06.2017. Vukomerić Lijevi Štefanki 4:4
Donji Hruševec - 25.06.2017. Vukomerić Donji Hruševec 4:1
Lijevi Štefanki - 01.07.2017. Vukomerić Opatija 4:6
Šiljakovina - 02.07.2017. Vukomerić Strezojevo 4:2
Velika Buna - 08.07.2017. Vukomerić Pokupsko 2:4
Kozjača - 09.07.2017. Vukomerić Cerovski Vrh 3:3
Kravarsko - 15.07.2017. Vukomerić Kozjača 0:8
Gladovec - 16.07.2017. Vukomerić Šiljakovina 0:11
Gornja Opatija - 22.07.2017. Vukomerić Novo Brdo 0:3
Hotnja - 23.07.2017. Vukomerić Gornji Hruševec 1:6
Strezojevo - 29.07.2017. Vukomerić Kravarsko 0:2
Vukomerić - 05.08.2017. Vukomerić Velika Buna 3:6
Opatija - 06.08.2017. Vukomerić Markuševec 2:3
Pokupsko - 12.08.2017. Vukomerić Gornja Opatija 2:6
Cerovski vrh - 13.08.2017. Vukomerić Dubranec 1:5
Dubranec - 15.08.2017. Vukomerić Hotnja 3:3