Raspored

Gornji Hruševec - 18.06.2017. Gornji Hruševec Kozjača 1:0
Novo Brdo - 24.06.2017. Velika Buna Kozjača 3:2
Donji Hruševec - 25.06.2017. Gornja Opatija Kozjača 2:1
Lijevi Štefanki - 01.07.2017. Hotnja Kozjača 3:2
Šiljakovina - 02.07.2017. Lijevi Štefanki Kozjača 3:0
Velika Buna - 08.07.2017. Opatija Kozjača 3:0
Kozjača - 09.07.2017. Pokupsko Kozjača 1:1
Kravarsko - 15.07.2017. Vukomerić Kozjača 0:8
Gladovec - 16.07.2017. Kozjača Novo Brdo 2:1
Gornja Opatija - 22.07.2017. Kozjača Kravarsko 1:4
Hotnja - 23.07.2017. Kozjača Markuševec 0:1
Strezojevo - 29.07.2017. Kozjača Dubranec 0:7
Vukomerić - 05.08.2017. Kozjača Gladovec 0:5
Opatija - 06.08.2017. Kozjača Donji Hruševec 3:1
Pokupsko - 12.08.2017. Kozjača Strezojevo 0:4
Cerovski vrh - 13.08.2017. Kozjača Cerovski Vrh 0:2
Dubranec - 15.08.2017. Šiljakovina Kozjača 0:5