Raspored

Gornji Hruševec - 18.06.2017. Hotnja Lijevi Štefanki 0:4
Novo Brdo - 24.06.2017. Hotnja Opatija 3:7
Donji Hruševec - 25.06.2017. Hotnja Pokupsko 2:2
Lijevi Štefanki - 01.07.2017. Hotnja Kozjača 3:2
Šiljakovina - 02.07.2017. Hotnja Novo Brdo 0:3
Velika Buna - 08.07.2017. Hotnja Kravarsko 2:7
Kozjača - 09.07.2017. Hotnja Markuševec 1:4
Kravarsko - 15.07.2017. Hotnja Dubranec 1:7
Gladovec - 16.07.2017. Gladovec Hotnja 2:0
Gornja Opatija - 22.07.2017. Donji Hruševec Hotnja 11:2
Hotnja - 23.07.2017. Strezojevo Hotnja 0:1
Strezojevo - 29.07.2017. Cerovski Vrh Hotnja 10:0
Vukomerić - 05.08.2017. Šiljakovina Hotnja 9:2
Opatija - 06.08.2017. Gornji Hruševec Hotnja 8:0
Pokupsko - 12.08.2017. Velika Buna Hotnja 5:1
Cerovski vrh - 13.08.2017. Gornja Opatija Hotnja 9:1
Dubranec - 15.08.2017. Vukomerić Hotnja 3:3