Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Opatija Pokupsko 4:5
Hotnja - 16.06.2019. Pokupsko Kozjača 1:9
Novo Brdo - 25.06.2019. Markuševec Pokupsko 1:2
Donji Hruševec - 23.06.2019. Pokupsko Donji Hruševec 1:3
Šiljakovina - 29.06.2019. Kravarsko Pokupsko 4:0
Lučelnica - 30.06.2019. Pokupsko
Velika Buna - 06.07.2019. Pokupsko Gornja Opatija 1:4
Gornja Opatija - 07.07.2019. Pokupsko Gornji Hruševec 0:7
Kravarsko - 13.07.2019. Velika Buna Pokupsko 4:2
Gladovec - 14.07.2019. Lučelnica Pokupsko 2:0
Markuševec - 20.07.2019. Novo Brdo Pokupsko 5:1
Opatija - 27.07.2019. Hotnja Pokupsko 0:5
Strezojevo - 28.07.2019. Pokupsko Strezojevo 0:0
Kozjača - 03.08.2019. Pokupsko Cerovski Vrh 4:2
Pokupsko - 04.08.2019. Pokupsko Dubranec 0:5
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Gladovec Pokupsko 2:3
Dubranec - 15.08.2019. Pokupsko Šiljakovina 1:6