Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Velika Buna Lučelnica 2:1
Hotnja - 16.06.2019. Gornji Hruševec Velika Buna 1:1
Novo Brdo - 25.06.2019. Velika Buna Hotnja 5:1
Donji Hruševec - 23.06.2019. Strezojevo Velika Buna 1:2
Šiljakovina - 29.06.2019. Velika Buna
Lučelnica - 30.06.2019. Velika Buna Dubranec 0:2
Velika Buna - 06.07.2019. Gladovec Velika Buna 0:1
Gornja Opatija - 07.07.2019. Markuševec Velika Buna 3:2
Kravarsko - 13.07.2019. Velika Buna Pokupsko 4:2
Gladovec - 14.07.2019. Velika Buna Kozjača 6:1
Markuševec - 20.07.2019. Velika Buna Šiljakovina 1:3
Opatija - 27.07.2019. Velika Buna Donji Hruševec 1:1
Strezojevo - 28.07.2019. Kravarsko Velika Buna 1:0
Kozjača - 03.08.2019. Opatija Velika Buna 3:2
Pokupsko - 04.08.2019. Gornja Opatija Velika Buna 3:2
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Velika Buna Novo Brdo 0:3
Dubranec - 15.08.2019. Cerovski Vrh Velika Buna 3:1