Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Strezojevo Gornji Hruševec 2:6
Hotnja - 16.06.2019. Hotnja Strezojevo 0:3
Novo Brdo - 25.06.2019. Strezojevo
Donji Hruševec - 23.06.2019. Strezojevo Velika Buna 1:2
Šiljakovina - 29.06.2019. Dubranec Strezojevo 2:1
Lučelnica - 30.06.2019. Strezojevo Gladovec 2:4
Velika Buna - 06.07.2019. Šiljakovina Strezojevo 2:0
Gornja Opatija - 07.07.2019. Donji Hruševec Strezojevo 5:0
Kravarsko - 13.07.2019. Strezojevo Gornja Opatija 2:6
Gladovec - 14.07.2019. Strezojevo Markuševec 2:2
Markuševec - 20.07.2019. Strezojevo Opatija 1:4
Opatija - 27.07.2019. Strezojevo Kravarsko 1:1
Strezojevo - 28.07.2019. Pokupsko Strezojevo 0:0
Kozjača - 03.08.2019. Kozjača Strezojevo 1:0
Pokupsko - 04.08.2019. Novo Brdo Strezojevo 3:2
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Strezojevo Cerovski Vrh 8:1
Dubranec - 15.08.2019. Lučelnica Strezojevo 2:0