Gornja Opatija

Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Šiljakovina Gornja Opatija 3:2
Hotnja - 16.06.2019. Gornja Opatija Opatija 3:1
Novo Brdo - 25.06.2019. Kozjača Gornja Opatija 3:6
Donji Hruševec - 23.06.2019. Gornja Opatija Markuševec 0:2
Šiljakovina - 29.06.2019. Donji Hruševec Gornja Opatija 3:3
Lučelnica - 30.06.2019. Gornja Opatija Kravarsko 1:3
Velika Buna - 06.07.2019. Pokupsko Gornja Opatija 1:4
Gornja Opatija - 07.07.2019. Gornja Opatija Lučelnica 1:4
Kravarsko - 13.07.2019. Strezojevo Gornja Opatija 2:6
Gladovec - 14.07.2019. Cerovski Vrh Gornja Opatija 5:0
Markuševec - 20.07.2019. Gornja Opatija
Opatija - 27.07.2019. Gornji Hruševec Gornja Opatija 2:5
Strezojevo - 28.07.2019. Gornja Opatija Hotnja 5:2
Kozjača - 03.08.2019. Gornja Opatija Novo Brdo 2:0
Pokupsko - 04.08.2019. Gornja Opatija Velika Buna 3:2
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Dubranec Gornja Opatija 3:1
Dubranec - 15.08.2019. Gornja Opatija Gladovec 5:0