Cerovski Vrh

Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Dubranec Cerovski Vrh 3:3
Hotnja - 16.06.2019. Cerovski Vrh Gladovec 1:1
Novo Brdo - 25.06.2019. Šiljakovina Cerovski Vrh 5:5
Donji Hruševec - 23.06.2019. Cerovski Vrh Opatija 3:5
Šiljakovina - 29.06.2019. Kozjača Cerovski Vrh 5:2
Lučelnica - 30.06.2019. Cerovski Vrh Markuševec 0:3
Velika Buna - 06.07.2019. Donji Hruševec Cerovski Vrh 2:2
Gornja Opatija - 07.07.2019. Novo Brdo Cerovski Vrh 0:2
Kravarsko - 13.07.2019. Gornji Hruševec Cerovski Vrh 3:5
Gladovec - 14.07.2019. Cerovski Vrh Gornja Opatija 5:0
Markuševec - 20.07.2019. Cerovski Vrh Kravarsko 1:2
Opatija - 27.07.2019. Cerovski Vrh
Strezojevo - 28.07.2019. Cerovski Vrh Lučelnica 6:10
Kozjača - 03.08.2019. Pokupsko Cerovski Vrh 4:2
Pokupsko - 04.08.2019. Cerovski Vrh Hotnja 6:3
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Strezojevo Cerovski Vrh 8:1
Dubranec - 15.08.2019. Cerovski Vrh Velika Buna 3:1