20. Malonogometna liga - (2023)

Redoslijed po izvučenim brojevima prije natjecanja.

1

Šiljakovina

Detalji

2

Markuševec

Detalji

3

Donji Hruševec

Detalji

4

Opatija

Detalji

5

Novo Brdo

Detalji

6

Strezojevo

Detalji

7

Gornja Opatija

Detalji

8

Dubranec

Detalji

9

Pokupsko

Detalji

10

Velika Buna

Detalji

11

Lučelnica

Detalji

12

Kozjača

Detalji

13

Kravarsko

Detalji