Gornji Hruševec


Raspored

Gornji Hruševec - 13.06.2020. Gornji Hruševec Strezojevo 1:0
Hotnja - 20.06.2020. Hotnja Gornji Hruševec 2:2
Donji Hruševec - 21.06.2020. Gornji Hruševec Opatija 3:4
Gornja Opatija - 27.06.2020. Pokupsko Gornji Hruševec 2:7
Velika Buna - 04.07.2020. Gornji Hruševec Gornja Opatija 1:2
Šiljakovina - 05.07.2020. Gornji Hruševec Novo Brdo 2:1
Lučelnica - 11.07.2020. Lučelnica Gornji Hruševec ...
Strezojevo - 12.07.2020. Gornji Hruševec Velika Buna ...
Kravarsko - 18.07.2020. Donji Hruševec Gornji Hruševec ...
Markuševec - 25.07.2020. Gornji Hruševec Šiljakovina ...
Lijevi Štefanki - 26.07.2020. Kravarsko Gornji Hruševec ...
Novo Brdo - 01.08.2020. Gornji Hruševec Dubranec ...
Kozjača - 02.08.2020. Kozjača Gornji Hruševec ...
Opatija - 05.08.2020. Gornji Hruševec Markuševec ...
Dubranec - 15.08.2020. Lijevi Štefanki Gornji Hruševec ...

Igrači