Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Kozjača Kravarsko 3:5
Hotnja - 16.06.2019. Kravarsko Markuševec 3:2
Novo Brdo - 25.06.2019. Donji Hruševec Kravarsko 0:2
Donji Hruševec - 23.06.2019. Kravarsko
Šiljakovina - 29.06.2019. Kravarsko Pokupsko 4:0
Lučelnica - 30.06.2019. Gornja Opatija Kravarsko 1:3
Velika Buna - 06.07.2019. Kravarsko Novo Brdo 1:2
Gornja Opatija - 07.07.2019. Kravarsko Hotnja 6:0
Kravarsko - 13.07.2019. Dubranec Kravarsko 1:4
Gladovec - 14.07.2019. Gornji Hruševec Kravarsko 0:3
Markuševec - 20.07.2019. Cerovski Vrh Kravarsko 1:2
Opatija - 27.07.2019. Strezojevo Kravarsko 1:1
Strezojevo - 28.07.2019. Kravarsko Velika Buna 1:0
Kozjača - 03.08.2019. Kravarsko Lučelnica 7:2
Pokupsko - 04.08.2019. Kravarsko Gladovec 9:1
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Šiljakovina Kravarsko 4:2
Dubranec - 15.08.2019. Kravarsko Opatija 5:2