Lijevi Štefanki

Raspored

Gornji Hruševec - 13.06.2020. Novo Brdo Lijevi Štefanki 0:1
Hotnja - 20.06.2020. Lijevi Štefanki Lučelnica 3:2
Donji Hruševec - 21.06.2020. Velika Buna Lijevi Štefanki 3:3
Gornja Opatija - 27.06.2020. Lijevi Štefanki Donji Hruševec 1:4
Velika Buna - 04.07.2020. Šiljakovina Lijevi Štefanki 5:2
Šiljakovina - 05.07.2020. Lijevi Štefanki Kravarsko 1:2
Lučelnica - 11.07.2020. Dubranec Lijevi Štefanki 4:1
Strezojevo - 12.07.2020. Lijevi Štefanki Kozjača 1:0
Kravarsko - 18.07.2020. Markuševec Lijevi Štefanki 2:5
Markuševec - 25.07.2020. Gornja Opatija Lijevi Štefanki 1:2
Lijevi Štefanki - 26.07.2020. Lijevi Štefanki Strezojevo 1:3
Novo Brdo - 01.08.2020. Hotnja Lijevi Štefanki 6:3
Kozjača - 02.08.2020. Lijevi Štefanki Opatija 3:4
Opatija - 05.08.2020. Pokupsko Lijevi Štefanki 1:1
Dubranec - 15.08.2020. Lijevi Štefanki Gornji Hruševec 2:4