Raspored

Gornji Hruševec - 13.06.2020. Velika Buna Kozjača 2:1
Hotnja - 20.06.2020. Markuševec Velika Buna 1:1
Donji Hruševec - 21.06.2020. Velika Buna Lijevi Štefanki 3:3
Gornja Opatija - 27.06.2020. Strezojevo Velika Buna 1:2
Velika Buna - 04.07.2020. Velika Buna Hotnja 2:1
Šiljakovina - 05.07.2020. Opatija Velika Buna 1:2
Lučelnica - 11.07.2020. Velika Buna Pokupsko 3:1
Strezojevo - 12.07.2020. Gornji Hruševec Velika Buna 1:2
Kravarsko - 18.07.2020. Velika Buna Novo Brdo 2:1
Markuševec - 25.07.2020. Lučelnica Velika Buna 0:3
Lijevi Štefanki - 26.07.2020. Velika Buna Gornja Opatija 1:1
Novo Brdo - 01.08.2020. Velika Buna Donji Hruševec 0:2
Kozjača - 02.08.2020. Šiljakovina Velika Buna 2:1
Opatija - 05.08.2020. Velika Buna Kravarsko 1:1
Dubranec - 15.08.2020. Dubranec Velika Buna 6:3