Kuzmić Nikola

2. Hotnja - 20.06.2020. Kozjača - Donji Hruševec 1:2
Gol 1
Igrač utakmice 5
3. Donji Hruševec - 21.06.2020. Donji Hruševec - Markuševec 7:0
Gol 2
4. Gornja Opatija - 27.06.2020. Lijevi Štefanki - Donji Hruševec 1:4
Gol 1
7. Lučelnica - 11.07.2020. Donji Hruševec - Opatija 2:1
Gol 1
8. Strezojevo - 12.07.2020. Pokupsko - Donji Hruševec 1:4
Gol 1
10. Markuševec - 25.07.2020. Novo Brdo - Donji Hruševec 0:11
Gol 3
14. Opatija - 05.08.2020. Donji Hruševec - Šiljakovina 1:0
Gol 1