Rovišan Marko

5. Velika Buna - 04.07.2020. Donji Hruševec - Strezojevo 4:2
Gol 1
6. Šiljakovina - 05.07.2020. Strezojevo - Šiljakovina 2:3
Gol 1
9. Kravarsko - 18.07.2020. Kozjača - Strezojevo 2:2
Gol 1
10. Markuševec - 25.07.2020. Strezojevo - Markuševec 4:3
Igrač utakmice 10
Gol 3
11. Lijevi Štefanki - 26.07.2020. Lijevi Štefanki - Strezojevo 1:3
Gol 1
Igrač utakmice 6
13. Kozjača - 02.08.2020. Strezojevo - Hotnja 5:1
Gol 1
14. Opatija - 05.08.2020. Opatija - Strezojevo 4:4
Gol 1
15. Dubranec - 15.08.2020. Strezojevo - Pokupsko 5:2
Gol 3
Igrač utakmice 5