Mrkonjić Ivan


Događaji

13. Kozjača - 02.08.2020. Šiljakovina - Velika Buna 2:1
Igrač utakmice 7
15. Dubranec - 15.08.2020. Šiljakovina - Gornja Opatija 0:3
Igrač utakmice 10

Igrači