Lijevi Štefanki

Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Donji Hruševec Lijevi Štefanki 0:0
Donji Hruševec - 20.06.2021. Lijevi Štefanki Gladovec 3:1
Markuševec - 26.06.2021. Pokupsko Lijevi Štefanki 1:0
Pokupsko - 27.06.2021. Lijevi Štefanki Strezojevo 1:0
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Velika Buna Lijevi Štefanki 1:0
Šiljakovina - 04.07.2021. Lijevi Štefanki Gornja Opatija 0:4
Velika Buna - 10.07.2021. Lučelnica Lijevi Štefanki 3:1
Gladovec - 11.07.2021. Lijevi Štefanki Kravarsko 2:6
Kravarsko - 17.07.2021. Gornji Hruševec Lijevi Štefanki 2:4
Lučelnica - 24.07.2021. Lijevi Štefanki Mala Buna 2:0
Kozjača - 25.07.2021. Markuševec Lijevi Štefanki 5:1
Gornja Opatija - 31.07.2021. Opatija Lijevi Štefanki 2:3
Opatija - 05.08.2021. Lijevi Štefanki Kozjača 1:4
Strezojevo - 07.08.2021. Šiljakovina Lijevi Štefanki 5:1
Dubranec - 14.08.2021. Lijevi Štefanki Dubranec 1:1