Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Velika Buna Kravarsko
Donji Hruševec - 20.06.2021. Kravarsko Gornja Opatija
Markuševec - 26.06.2021. Lučelnica Kravarsko
Pokupsko - 27.06.2021. Opatija Kravarsko
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Kravarsko Gornji Hruševec
Šiljakovina - 04.07.2021. Mala Buna Kravarsko
Velika Buna - 10.07.2021. Kravarsko Markuševec
Gladovec - 11.07.2021. Lijevi Štefanki Kravarsko
Kravarsko - 17.07.2021. Kravarsko Kozjača
Lučelnica - 24.07.2021. Šiljakovina Kravarsko
Kozjača - 25.07.2021. Kravarsko Dubranec
Gornja Opatija - 31.07.2021. Donji Hruševec Kravarsko
Opatija - 05.08.2021. Kravarsko Gladovec
Strezojevo - 07.08.2021. Pokupsko Kravarsko
Dubranec - 14.08.2021. Kravarsko Strezojevo

Igrači