Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Velika Buna Kravarsko 0:0
Donji Hruševec - 20.06.2021. Kravarsko Gornja Opatija 4:0
Markuševec - 26.06.2021. Lučelnica Kravarsko 1:0
Pokupsko - 27.06.2021. Opatija Kravarsko 0:6
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Kravarsko Gornji Hruševec 2:1
Šiljakovina - 04.07.2021. Mala Buna Kravarsko 0:8
Velika Buna - 10.07.2021. Kravarsko Markuševec 4:0
Gladovec - 11.07.2021. Lijevi Štefanki Kravarsko 2:6
Kravarsko - 17.07.2021. Kravarsko Kozjača 5:2
Lučelnica - 24.07.2021. Šiljakovina Kravarsko 0:4
Kozjača - 25.07.2021. Kravarsko Dubranec 2:4
Gornja Opatija - 31.07.2021. Donji Hruševec Kravarsko 4:3
Opatija - 05.08.2021. Kravarsko Gladovec 3:0
Strezojevo - 07.08.2021. Pokupsko Kravarsko 0:5
Dubranec - 14.08.2021. Kravarsko Strezojevo 3:1