Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Velika Buna Kravarsko
Donji Hruševec - 20.06.2021. Gornji Hruševec Velika Buna
Markuševec - 26.06.2021. Velika Buna Mala Buna
Pokupsko - 27.06.2021. Markuševec Velika Buna
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Velika Buna Lijevi Štefanki
Šiljakovina - 04.07.2021. Kozjača Velika Buna
Velika Buna - 10.07.2021. Velika Buna Šiljakovina
Gladovec - 11.07.2021. Dubranec Velika Buna
Kravarsko - 17.07.2021. Velika Buna Donji Hruševec
Lučelnica - 24.07.2021. Gladovec Velika Buna
Kozjača - 25.07.2021. Velika Buna Pokupsko
Gornja Opatija - 31.07.2021. Strezojevo Velika Buna
Opatija - 05.08.2021. Velika Buna Opatija
Strezojevo - 07.08.2021. Velika Buna Gornja Opatija
Dubranec - 14.08.2021. Lučelnica Velika Buna

Igrači