Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Gladovec Markuševec
Donji Hruševec - 20.06.2021. Markuševec Pokupsko
Markuševec - 26.06.2021. Strezojevo Markuševec
Pokupsko - 27.06.2021. Markuševec Velika Buna
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Gornja Opatija Markuševec
Šiljakovina - 04.07.2021. Markuševec Lučelnica
Velika Buna - 10.07.2021. Kravarsko Markuševec
Gladovec - 11.07.2021. Markuševec Gornji Hruševec
Kravarsko - 17.07.2021. Mala Buna Markuševec
Lučelnica - 24.07.2021. Opatija Markuševec
Kozjača - 25.07.2021. Markuševec Lijevi Štefanki
Gornja Opatija - 31.07.2021. Kozjača Markuševec
Opatija - 05.08.2021. Markuševec Šiljakovina
Strezojevo - 07.08.2021. Dubranec Markuševec
Dubranec - 14.08.2021. Markuševec Donji Hruševec

Igrači