Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Dubranec Kozjača
Donji Hruševec - 20.06.2021. Kozjača Donji Hruševec
Markuševec - 26.06.2021. Gladovec Kozjača
Pokupsko - 27.06.2021. Kozjača Pokupsko
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Strezojevo Kozjača
Šiljakovina - 04.07.2021. Kozjača Velika Buna
Velika Buna - 10.07.2021. Gornja Opatija Kozjača
Gladovec - 11.07.2021. Kozjača Lučelnica
Kravarsko - 17.07.2021. Kravarsko Kozjača
Lučelnica - 24.07.2021. Kozjača Gornji Hruševec
Kozjača - 25.07.2021. Mala Buna Kozjača
Gornja Opatija - 31.07.2021. Kozjača Markuševec
Opatija - 05.08.2021. Lijevi Štefanki Kozjača
Strezojevo - 07.08.2021. Opatija Kozjača
Dubranec - 14.08.2021. Kozjača Šiljakovina

Igrači