Raspored

Gornji Hruševec - 19.06.2021. Dubranec Kozjača 1:1
Donji Hruševec - 20.06.2021. Kozjača Donji Hruševec 1:4
Markuševec - 26.06.2021. Gladovec Kozjača 0:4
Pokupsko - 27.06.2021. Kozjača Pokupsko 0:3
Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Strezojevo Kozjača 1:3
Šiljakovina - 04.07.2021. Kozjača Velika Buna 3:2
Velika Buna - 10.07.2021. Gornja Opatija Kozjača 4:3
Gladovec - 11.07.2021. Kozjača Lučelnica 0:5
Kravarsko - 17.07.2021. Kravarsko Kozjača 5:2
Lučelnica - 24.07.2021. Kozjača Gornji Hruševec 2:5
Kozjača - 25.07.2021. Mala Buna Kozjača 0:8
Gornja Opatija - 31.07.2021. Kozjača Markuševec 0:3
Opatija - 05.08.2021. Lijevi Štefanki Kozjača 1:4
Strezojevo - 07.08.2021. Opatija Kozjača 2:1
Dubranec - 14.08.2021. Kozjača Šiljakovina 3:4