Raspored

Gornji Hruševec - 18.06.2017. Kravarsko Cerovski Vrh 5:0
Novo Brdo - 24.06.2017. Kravarsko Šiljakovina 1:2
Donji Hruševec - 25.06.2017. Kravarsko Gornji Hruševec 1:1
Lijevi Štefanki - 01.07.2017. Velika Buna Kravarsko 1:3
Šiljakovina - 02.07.2017. Gornja Opatija Kravarsko 0:3
Velika Buna - 08.07.2017. Hotnja Kravarsko 2:7
Kozjača - 09.07.2017. Lijevi Štefanki Kravarsko 4:2
Kravarsko - 15.07.2017. Opatija Kravarsko 1:6
Gladovec - 16.07.2017. Pokupsko Kravarsko 1:5
Gornja Opatija - 22.07.2017. Kozjača Kravarsko 1:4
Hotnja - 23.07.2017. Novo Brdo Kravarsko 1:3
Strezojevo - 29.07.2017. Vukomerić Kravarsko 0:2
Vukomerić - 05.08.2017. Kravarsko Markuševec 3:0
Opatija - 06.08.2017. Kravarsko Dubranec 2:1
Pokupsko - 12.08.2017. Kravarsko Gladovec 3:2
Cerovski vrh - 13.08.2017. Kravarsko Donji Hruševec 2:1
Dubranec - 15.08.2017. Kravarsko Strezojevo 5:2