Vuković Dražen Šika

2. Donji Hruševec - 20.06.2021. Šiljakovina - Dubranec 4:3
Gol 1
4. Pokupsko - 27.06.2021. Šiljakovina - Gladovec 5:1
Gol 1
5. Lijevi Štefanki - 03.07.2021. Pokupsko - Šiljakovina 3:3
Gol 1
7. Velika Buna - 10.07.2021. Velika Buna - Šiljakovina 3:3
Gol 2
Igrač utakmice 7
12. Gornja Opatija - 31.07.2021. Šiljakovina - Mala Buna 3:2
Gol 1
14. Strezojevo - 07.08.2021. Šiljakovina - Lijevi Štefanki 5:1
Gol 1