Šiljakovina

Raspored

Gornji Hruševec - 15.06.2019. Šiljakovina Gornja Opatija 3:2
Hotnja - 16.06.2019. Novo Brdo Šiljakovina 1:0
Novo Brdo - 25.06.2019. Šiljakovina Cerovski Vrh 5:5
Donji Hruševec - 23.06.2019. Lučelnica Šiljakovina 0:3
Šiljakovina - 29.06.2019. Šiljakovina Gornji Hruševec 2:2
Lučelnica - 30.06.2019. Hotnja Šiljakovina 0:9
Velika Buna - 06.07.2019. Šiljakovina Strezojevo 2:0
Gornja Opatija - 07.07.2019. Šiljakovina
Kravarsko - 13.07.2019. Šiljakovina Markuševec 4:1
Gladovec - 14.07.2019. Gladovec Šiljakovina 0:5
Markuševec - 20.07.2019. Velika Buna Šiljakovina 1:3
Opatija - 27.07.2019. Šiljakovina Opatija 3:2
Strezojevo - 28.07.2019. Kozjača Šiljakovina 0:3
Kozjača - 03.08.2019. Šiljakovina Dubranec 3:1
Pokupsko - 04.08.2019. Donji Hruševec Šiljakovina 1:1
Cerovski Vrh - 10.08.2019. Šiljakovina Kravarsko 4:2
Dubranec - 15.08.2019. Pokupsko Šiljakovina 1:6