18. Malonogometna liga - (2021)

Redoslijed po izvučenim brojevima prije natjecanja.

1

Šiljakovina

Detalji

2

Dubranec

Detalji

3

Donji Hruševec

Detalji

4

Gladovec

Detalji

5

Pokupsko

Detalji

6

Strezojevo

Detalji

7

Velika Buna

Detalji

8

Gornja Opatija

Detalji

9

Lučelnica

Detalji

10

Kravarsko

Detalji

11

Gornji Hruševec

Detalji

12

Mala Buna

Detalji

13

Markuševec

Detalji

14

Lijevi Štefanki

Detalji

15

Kozjača

Detalji

16

Opatija

Detalji